Zakažite prezentaciju ... Kliknite ovde

Zdravo, ja sam
RObust! ja sam Profesionalac!

Tehničke karakteristike

Proizvod RObust

 • RObust 1000 je kompaktan filter reverzne osmoze velikog kapaciteta. Omogućava čistu i sigurnu vodu za piće, kuvanje i vodu za proizvodnju kristalno providnog leda.

 • RObust 1000 filter je opremljen funkcijom za zaštitu pumpe suvog rada. U slučaju da je isporuka dovodne vode odsečena ili ulazni pritisak padne ispod 0,4 bara, prekidač sa niskim pritiskom se aktivira tako da se zatvori elektromagnetni ventil i isključi pumpa. Čak i ako se ventil prečišćene vode otvori, filter se neće pokrenuti dok se ne obnovi dovod sveže vode sa dovoljnim pritiskom.

 • Robust 1000 vrši filtriranje vode u nekoliko faza:

 • Pre-filtriranje uklanja nečistoću sedimenta, hlor, nusproizvode hlora i prirodna organska jedinjenja

 • Membrana obrnute osmoze (Dov Filmtec ™ RO membrana) eliminiše 99.8% rastvorenih nečistoća, virusa i bakterija

 • §Post-filtriranje putem aktiviranog ugljenika (Chemviron Carbon) poboljšava ukus i miris vode

Ključne prednosti
 • Zahvaljujući specijalnoj semperemijskoj membrani moguće je efikasno prečišćavati pitku vodu iz gotovo svih štetnih nečistoća. Pore ove membrane su 200 puta manje od veličine virusa i 4000 puta manje od bakterija.

 • Pumpa visokog pritiska isporučuje vodu u dve sukcesivno montirane membrane. Permeat nakon membrane se isporučuje u ugljeničnom filteru, dok se koncentrat dovodi do druge faze membrane, što omogućava smanjenje zapremine otpadnih voda (koncentrat).

 • Dov Filmtec ™ membrane (SAD) uklanja 99,8% svih nečistoća vode, uključujući bakterije i viruse

 • Originalan i kompaktan dizajn

 • Ugrađeni indikatori kontrole prefiltriranja i rada sistema

 • Dizajnirano za direktno filtriranje, bez dodatnih tankova

Ponuda samo za vas

Zdravo, ja sam RObust! ja sam Profesionalac!

Zdravo, ja sam
RObust! ja sam Profesionalac!

Tehničke karakteristike

Proizvod RObust

 • RObust 1000 je kompaktan filter reverzne osmoze velikog kapaciteta. Omogućava čistu i sigurnu vodu za piće, kuvanje i vodu za proizvodnju kristalno providnog leda.

 • RObust 1000 filter je opremljen funkcijom za zaštitu pumpe suvog rada. U slučaju da je isporuka dovodne vode odsečena ili ulazni pritisak padne ispod 0,4 bara, prekidač sa niskim pritiskom se aktivira tako da se zatvori elektromagnetni ventil i isključi pumpa. Čak i ako se ventil prečišćene vode otvori, filter se neće pokrenuti dok se ne obnovi dovod sveže vode sa dovoljnim pritiskom.

 • Robust 1000 vrši filtriranje vode u nekoliko faza:

 • Pre-filtriranje uklanja nečistoću sedimenta, hlor, nusproizvode hlora i prirodna organska jedinjenja

 • Membrana obrnute osmoze (Dov Filmtec ™ RO membrana) eliminiše 99.8% rastvorenih nečistoća, virusa i bakterija

 • §Post-filtriranje putem aktiviranog ugljenika (Chemviron Carbon) poboljšava ukus i miris vode

Ključne prednosti
 • Zahvaljujući specijalnoj semperemijskoj membrani moguće je efikasno prečišćavati pitku vodu iz gotovo svih štetnih nečistoća. Pore ove membrane su 200 puta manje od veličine virusa i 4000 puta manje od bakterija.

 • Pumpa visokog pritiska isporučuje vodu u dve sukcesivno montirane membrane. Permeat nakon membrane se isporučuje u ugljeničnom filteru, dok se koncentrat dovodi do druge faze membrane, što omogućava smanjenje zapremine otpadnih voda (koncentrat).

 • Dov Filmtec ™ membrane (SAD) uklanja 99,8% svih nečistoća vode, uključujući bakterije i viruse

 • Originalan i kompaktan dizajn

 • Ugrađeni indikatori kontrole prefiltriranja i rada sistema

 • Dizajnirano za direktno filtriranje, bez dodatnih tankova

© 2017 SamoTaqua sva prava zadržana